skyline-1312444_1280

___________________________________________________

Skymark VvE

Financieel VvE beheer

Financieel VvE beheer is een taak op zich. Denkt u aan het opstellen, beheren en controleren van de financiën van de VvE, zoals de financiële jaarstukken. Hier zit veel tijd in, en die tijd heeft men niet altijd (of de focus ligt op andere belangrijke zaken). In dit geval wordt er vaak gekozen voor het uitbesteden van het financieel VvE beheer. Hiervoor schakelt u een specialist in zoals Skymark VvE uit Hoofddorp.

Uw financieel VvE beheer uitbesteden aan een ervaren partij

Bij Skymark VvE zorgen we ervoor dat uw financiële zaken, zoals de jaarstukken, goed en vakkundig geregeld worden zodat u zich daar niet meer mee bezig hoeft te houden. Bij ons bent u verzekerd van adequaat beheer, waarbij onze experts ervoor zorgen dat u te allen tijde tevreden bent. Hiervoor maken we samen duidelijke afspraken die van onze kant altijd worden nagekomen. Wij verzorgen het beheer voor particulieren en grote beheerders in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en elders in Nederland die aangesloten zijn bij de VvE. ​Het financieel VvE beheer bestaat onder meer uit de volgende taken:

  • Beheren en controleren van de financiën van de VvE, zoals het op naam van de VvE openen van een bank-/postgirorekening en het administreren van deze rekening(en);
  • Beheren en administreren van het reservefonds, voor zover op grond van het splitsingsreglement van toepassing;
  • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso; het bewaken van openstaande saldi en het zo nodig (doen) nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler;
  • Controleren, administreren en betalen van facturen;
  • Controleren en administreren van lopende contracten;
  • Opstellen van de financiële jaarstukken van de VvE, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans;
  • Overleg met- en controle door de kascommissie;
  • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht;
  • Opstellen van een specificatie van het aandeel in het reservefonds van de VvE.

Voor het uitbesteden van het financieel beheer van de VvE, heeft u bij ons de keuze uit maatwerk. U kiest ervoor om alles uit handen te geven, zoals het beheren en controleren van de financiën of bijvoorbeeld alleen het opstellen van de financiële jaarstukken van de VvE.

Vraag een offerte aan

Wilt u graag het financieel beheer uitbesteden aan onze experts? Neem dan contact met ons op en vraag een offerte aan. Maak gebruik van onze expertise voor het beheren en controleren van de financiën en het opstellen van de financiële jaarstukken van de VvE. Wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31 (0)85 27 30 111. Ook het sturen van een e-mail naar vve@skymarkvve.nl en het invullen van ons contactformulier behoort tot de mogelijkheden.

Vraag gratis offerte aan
Slide 1

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact