___________________________________________________

Skymark VvE
Slider

Financieel Beheer

Financieel beheer is een taak op zich. Hier zit veel tijd in, en die tijd heeft men niet altijd (of legt de focus op andere belangrijke zaken). In dit geval wordt het financiële gedeelte vaak uitbesteed. Wij zorgen ervoor dat uw financiële zaken goed en vakkundig gereld worden zodat u zich daar niet meer mee bezig hoeft te houden.

Het financieel beheer bestaat onder meer uit de volgende taken:

  • Beheren van de geldmiddelen van de VvE, zoals het op naam van de VvE openen van een  bank-/postgirorekening en het administreren van deze rekening(en);
  • Beheren en administreren van het reservefonds, voor zover op grond van het splitsingsreglement van toepassing;
  • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso; het bewaken van openstaande saldi en het zo nodig (doen) nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler;
  • Controleren, administreren en betalen van facturen;
  • Controleren en administreren van lopende contracten;
  • Opstellen van de financiële jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans;
  • Overleg met- en controle door de Kascommissie;
  • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht;
  • Opstellen van een specificatie van het aandeel in het reservefonds van de VvE;
Vraag gratis offerte aan

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact

Slider