skyline-1312444_1280

___________________________________________________

Skymark VvE

Financieel VvE beheer

Financieel VvE beheer is een taak op zich. Denkt u aan het opstellen van een exploitatierekening en het beheren en controleren van de financiën van de VvE, zoals de financiële jaarstukken. Hier zit veel tijd in, en die tijd heeft men niet altijd (of de focus ligt op andere belangrijke zaken). In dat geval wordt er vaak gekozen voor het uitbesteden van het financieel VvE beheer. Hiervoor schakelt u een specialist in zoals Skymark VvE uit Hoofddorp.

Uw financieel VvE beheer uitbesteden aan een ervaren partij

Bij Skymark VvE zorgen we ervoor dat alle financiële zaken, zoals de jaarstukken, goed en vakkundig geregeld worden zodat u zich daar niet meer mee bezig hoeft te houden. Bij ons bent u verzekerd van adequaat beheer, waarbij onze experts ervoor zorgen dat u te allen tijde tevreden bent. Hiervoor maken we samen duidelijke afspraken die we van onze kant altijd nakomen. Wij verzorgen het beheer voor particulieren en grote beheerders in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en elders in Nederland die aangesloten zijn bij de VvE. ​Het uitbesteden van financieel VvE beheer bestaat onder meer uit de volgende taken:

  • Beheren en controleren van de financiën van de VvE, zoals het op naam van de VvE openen van een bank-/postgirorekening en het administreren van deze rekening(en);
  • Beheren en administreren van het reservefonds, voor zover op grond van het splitsingsreglement van toepassing;
  • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso; het bewaken van openstaande saldi en het zo nodig (doen) nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler;
  • Controleren, administreren en betalen van facturen;
  • Controleren en administreren van lopende contracten;
  • Opstellen van de financiële jaarstukken van de VvE, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans;
  • Overleg met- en controle door de kascommissie;
  • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht;
  • Opstellen van een specificatie van het aandeel in het reservefonds van de VvE.

Voor het uitbesteden van het financieel beheer van de VvE, zoals de exploitatierekening, heeft u bij ons de keuze uit maatwerk. U kiest ervoor om alle werkzaamheden uit handen te geven, zoals het beheren en controleren van de financiën, of een deel ervan, bijvoorbeeld alleen het opstellen van de financiële jaarstukken van de VvE.

Vraag gratis offerte aan

Vraag een op maat gemaakte offerte aan

Wilt u graag het financieel beheer van de VvE, zoals het maken van de exploitatierekening, uitbesteden aan onze ervaren experts? Neem dan contact met ons op en vraag een offerte aan. Maak gebruik van onze expertise voor het beheren en controleren van de financiën en het opstellen van de financiële jaarstukken van de VvE, zoals een exploitatierekening. Wilt u graag meer informatie over de diverse mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31 (0)85 27 30 111. Ook het sturen van een e-mail naar vve@skymarkvve.nl en het invullen van ons contactformulier behoren tot de mogelijkheden.

Slide 1

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact