___________________________________________________

Skymark VvE
Slider

Technisch Beheer

Technische beheer is een heel breed begrip. Dit kan variëren van het vervangen van een lamp, in de algemene ruimtes, tot aan een volledige renovatie van het gebouw. Wanneer er iets verbeterd/ gerepareerd moet worden kunt u dit bij ons melden en nemen wij de verdere werkzaamheden op ons. Skymark VvE heeft een grote expertise op het gebied van de afhandeling van deze meldingen.

Wij bieden u de mogelijkheid om zelf een voorkeur voor onderhoudsbedrijven uit te spreken. Wanneer het u deze contacten (nog) niet heeft, hebben wij een scala aan bedrijven aan wie wij dit soort klussen uitbesteden.

Wij bieden onze eigenaren twee verschillende pakketten aan: een basispakket en een uitgebreid pakket. Op deze manier hopen wij u meer ruimte te kunnen geven, u bepaalt zelf welke technische zaken u uitbesteedt.

Het technische beheer bestaat onder meer uit de volgende taken:

 • Het in ontvangst nemen van klachten en het verstrekken van herstelopdrachten;
 • Beoordelen en onderzoeken of een technische klacht onder de verzekering valt;
 • Het administratief begeleiden en controleren van werkzaamheden die door derden worden/zijn uitgevoerd en het zo nodig sommeren tot een correcte nakoming/herstel;
 • Het controleren en administreren van lopende contracten.

Uitgebreid pakket:

 • Het (laten) maken van een MJOP;
 • Het aanvragen en beoordelen en vergelijken van offertes voor bepaalde werkzaamheden;
 • Het begeleiden en controleren van (herstel) opdrachten die via Skymark VvE zijn opgedragen;
 • Het coördineren (uitbesteden) van de (onderhoud) werkzaamheden, al dan niet voortvloeiend uit het MJOP;
 • Het bewaken en – na opdracht – periodiek aanpassen van MJOP;
 • Het voeren van overleg en correspondentie betreffende technische aangelegenheden;
 • Het voeren van overleg met gemeentelijke en andere instanties betreffende (bouw) technische aangelegenheden en eventuele subsidiemogelijkheden etc.
Vraag gratis offerte aan

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact

Slider