skyline-1312444_1280

___________________________________________________

Skymark VvE

Werkzaamheden t.b.v. vergaderingen

Bent u op zoek naar een ervaren bedrijf voor het organiseren van vergaderingen voor de VvE, zoals bestuursvergaderingen of de ledenvergadering? Bij Skymark VvE in Hoofddorp, nabij Amsterdam, regelen we alles wat er bij deze vergaderingen komt kijken. Wij vinden het heel belangrijk om te allen tijde duidelijke afspraken met u te maken. Daarom bent u bij ons verzekerd van persoonlijk contact. Bij het organiseren van vergaderingen regelen we bij Skymark VvE alles wat hierbij komt kijken.

Het organiseren van vergaderingen voor de VvE nemen wij u uit handen

Het is voor ons en de eigenaren en leden van de VvE erg van belang dat de communicatie goed verloopt. Minimaal één keer per jaar willen wij dan ook graag om de tafel zitten om bepaalde zaken te bespreken en te reflecteren op de gedane werkzaamheden van de afgelopen periode. Hiervoor moeten we nogal wat regelen, neem onder andere het organiseren van de vergaderingen van de VvE en het notuleren. Dit draagt bij aan een transparante en goede samenwerking. Het organiseren van de bestuursvergaderingen of ledenvergadering van de VvE nemen wij graag op ons, zodat u zich verder niet bezig hoeft te houden met de organisatie en alles wat hierbij komt kijken. ​De werkzaamheden ten behoeve van vergaderingen van de VvE die wij voor u regelen bij het organiseren van de ledenvergadering (of de bestuursvergaderingen) bestaan onder meer uit:

  • Het organiseren (hieronder valt tevens: de oproep, de volmacht, de presentielijst, de agenda met de bijlagen) en bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) van de VvE;
  • Het verzenden en verzamelen van volmachtformulieren;
  • Het bijwonen van één vergadering (ALV) als (mede) bestuurder (meerdere vergaderingen kunnen op verzoek bijgewoond worden);
  • Het bijwonen van één bestuursvergadering (meerdere vergaderingen kunnen op verzoek bijgewoond worden);
  • Het verstrekken van de benodigde financiële stukken (balans, exploitatierekening van het afgelopen jaar) en een begroting voor het komende jaar met daarbij een voorstel voor de nieuwe servicebijdrage;
  • Het notuleren van de ALV en het verzenden van deze notulen binnen vier weken na de vergadering (inclusief besluiten- en actiepuntenlijst);
  • Het (doen) uitvoeren van besluiten die in de ALV zijn genomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u graag het organiseren van de ledenvergadering of meerdere bestuursvergaderingen uit handen geven aan Skymark VvE? Neem dan contact met ons op, bespreek de mogelijkheden en vraag een offerte aan. Bel naar +31 (0)85 27 30 111 of stuur een e-mail naar vve@skymarkvve.nl. U kunt bij ons gebruikmaken van een alles omvattend aanbod, maar wij leveren ook maatwerk en zorgen voor gedeeltelijk beheer van Verenigingen van Eigenaren.

Vraag gratis offerte aan
Slide 1

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact