skyline-1312444_1280

___________________________________________________

Skymark VvE

Administratief VvE beheer

Skymark VvE in Hoofddorp is een ervaren organisatie waar u terecht kunt voor administratief VvE beheer. Het administratief beheer van een VvE is vaak meer werk dan vooraf wordt ingeschat. Het is erg belangrijk dat de administratieve werkzaamheden goed en nauwkeurig worden uitgevoerd, zoals is vastgelegd in de akte van splitsing. Hier helpen wij u graag bij door u het werk van A tot Z uit handen te nemen. U kunt bij het uitbesteden van de administratie van de VvE kiezen voor het volledige beheer van administratief maatwerk of slechts een aantal werkzaamheden.

Adequaat administratief VvE beheer op basis van uw wensen

Het uitbesteden van de administratie van een VvE vraagt om de nodige kennis en expertise. Wij nemen het administratief VvE beheer graag van u over en zorgen ervoor dat alles adequaat geregeld wordt. Onze experts staan klaar voor particulieren, maar ook grotere beheerders die in een VvE in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of elders in Nederland zitten. Bij het uitbesteden van de administratie van VvE beheer heeft u de keuze uit onder andere de volgende taken:

  • Het behartigen van de belangen van de VvE;
  • Administratie en bijhouden van het lidmaatschap VvE en uitbesteden van beheer van de naw-gegevens van alle leden en het verwerken van mutaties hierin;
  • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE, één en ander conform het splitsingsreglement;
  • Het verstrekken van de juiste formulieren bij mutaties in het bestuur;
  • Advies geven over de naleving door de eigenaren en/of gebruikers van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vergadering;
  • Het – na overleg met het bestuur van de VvE – in gang zetten van (rechts)maatregelen jegens hen die deze bepalingen overtreden c.q. niet naleven;
  • Verzending van berichten aan de leden per e-mail. De uitnodiging voor de ALV en de notulen worden – zonder berekening kosten – per post aan leden verstuurd;
  • Bewaken van verzekeringszaken en het verzorgen van betaling hiervan en het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen;
  • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE en deze bewaren volgens de wettelijke bewaartermijnen;
  • Verstrekken van relevante gegevens aan makelaars/kopers en informeren van de notaris bij eventuele koop/verkoop.

Wilt u naast het uitbesteden van de administratie van de VvE ook andere zaken uit handen geven? U kunt bij ons ook terecht voor technisch VvE beheer en het opstellen van de financiële jaarstukken.

Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden

Voor het uitbesteden van de administratie van uw VvE maakt u gebruik van onze expertise. Voordat u het beheer uit handen geeft, maken we samen duidelijke afspraken die van onze kant te allen tijde worden nagekomen. Bij ons bent u niet zomaar een nummer en bent u verzekerd van persoonlijk contact. Neem vandaag nog contact met ons op voor het uit handen geven van uw administratief VvE beheer. Bel hiervoor naar +31 (0)85 27 30 111 of stuur een e-mail naar vve@skymarkvve.nl.

Vraag offerte aan
Slide 1

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact