___________________________________________________

Skymark VvE
Slider

Administratief Beheer

Het administratief beheer van een VvE is vaak meer werk dan vooraf wordt ingeschat. Het is echter belangrijk dat dit goed en nauwkeurig wordt gedaan zoals is vastgelegd in de akte van splitsing. Hier is de nodige kennis en expertise voor nodig. Wij nemen deze gecompliceerde taak graag van u over en zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld wordt op het gebied van de administratie.

Het administratieve beheer bestaat onder meer uit de volgende taken:

  • Het behartigen van de belangen van de VvE;
  • Administreren en bijhouden van het lidmaatschap VvE en beheer van de NAW gegevens van alle leden en het verwerken van mutaties hierin;
  • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE, één en ander conform het splitsingsreglement;
  • Het verstrekken van de juiste formulieren bij bestuursmutaties;
  • Advies geven over de naleving door de eigenaren en/of gebruikers van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vergadering;
  • Het – na overleg met het bestuur van de VvE – in gang zetten van (rechts)maatregelen jegens hen die deze bepalingen overtreden c.q. niet naleven;
  • Verzending van berichten aan de leden per e-mail. De uitnodiging voor de ALV en de notulen worden – zonder berekening kosten – per post aan leden verstuurd;
  • Bewaken van verzekeringszaken en het verzorgen van betaling hiervan en het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen;
  • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE en deze bewaren volgens de wettelijke bewaartermijnen;
  • Verstrekken van relevante gegevens aan makelaars/kopers en informeren van de notaris bij eventuele koop/verkoop;
Vraag offerte aan

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact

Slider