___________________________________________________

Skymark VvE
Slider

Inleiding

Skymark VvE is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Skymark VvE houdt zich dan ook aan de eisen die de Europese privacy wetgeving stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SkyMark VvE, Capellalaan 129, 2132 JM, Hoofddorp.​

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Skymark VvE gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Skymark VvE. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses.
Skymark VvE gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking worden gesteld.​

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een offerte, dan wordt deze gebruikt om u te informeren over de voor u relevante diensten van Skymark VvE.​

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Skymark VvE over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten Skymark VvE, Capellalaan 129, 2132 JM, Hoofddorp.

Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Capellalaan 129, 2132 JM, Hoofddorp met uw gegevens omgaat.​

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Skymark VvE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Skymark VvE haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Skymark VvE ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

​Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Skymark VvE en andere websites

Op de sites van Skymark VvE treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Skymark VvE kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.​

Wijzigingen

Skymark VvE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Skymark VvE.

* Duidelijke afspraken
* Adequaat beheer
* Persoonlijk contact

Slider